skip to Main Content

Opptoget

Barnas Dag i Porsgrunn er i 2024 lørdag 25. mai.

Opptoget er et av høydepunktene på BD og vil som tidligere gå fra P Plassen bak Vestsiden kirke kl 14.30

Deltagerne møter kl.13.30 for oppstilling av opptoget.

Årets tema for barnetoget er:
«Thorbjørn Egners verden»

I år blir det vanlig rute for opptoget.

Alle barnehager, barneparker vil være med i konkurransen om å bli kåret blant de tre flotteste bidragene i årets opptog.
Korpsene har en egen sjarmørpris.

 

Kunngjøring av årets vinnere og overrekkelse av pengepremiene
blir utdel etter opptoget som vil foregå fra scenen i Rådhusamfiet.
Viktig at alle barnehagene er representert her for å kunne
motta premie!

Alle premiene er gitt av:

Back To Top