skip to Main Content

BARNAS DAG I PORSGRUNN

Helt siden 1946 har Barnas Dag vært et begrep i Porsgrunn. Det startet med en idé av Wilhelm Karlsen om å arrangere et opptog og lotteri til inntekt for driften av Munk og Klems barnehjem. Arrangementet ble en suksess og har siden vært arrangert i byens sentrum hvert år.

Samme tid hvert år

Barnas Dag samler 30.000 -40.000 mennesker i byen og arrangeres siste lørdag i mai hvert år med unntak av når datoen faller sammen med pinse. Da flyttes arrangementet vanligvis til første lørdag i juni.

BARNAS DAG I PORSGRUNN ARRANGERES FØRST OG FREMST FOR Å STØTTE HJELPEARBEIDET FOR BARN OG UNGE I NÆROMRÅDENE.
Dagen skal være en festdag for barn og unge.

Opptoget / kostymetoget og andre aktiviteter

Det arrangeres en rekke aktiviteter for barn hele dagen. Det kjøres med et tøffe tog rundt i byen, det er mange lotterier men det store kostyme toget hvor 3-4000 barn fra byenes barnehager og musikkorps kler seg i sine fineste kostymer også er en stor begivenhet. Men her er det også tivoli, lotterier, hoppeslott, ansiktsmaling og en mengde andre aktiviteter for barna hele dagen.

Barnas Dag

Overskuddet som arrangementet skaper har siden starten i hovedsak blitt brukt til å finansiere deler av driften til Munk og Klems barnehjem, men fra slutten av 1970 årene ble driften av barnehjemmet tatt over i sin helhet av Telemark Fylke. Etter den tid har Barnas Dag kunne bruke større deler « overskuddet « til formål for barn og unge i nærområdet.
Barnas Dag har vært en betydelig bidragsyter til Klokker holmen Ferie koloni og leirskole både til investeringer og drift. På Klokker holmen får nærmere 1000 barn glede av hvert år.
Barnas dag har siden 1980 talle delt ut over 15 mill NOK til lag og foreninger og  barne og ungdoms formål. Hvert år deles det nå ut 3-400.000 kr til ulike tiltak.

Frivillig innsats og støtte fra næringslivet

For å gjennomføre arrangementet trengs flere hundre frivillige hjelper som kommer fra lag og foreninger i nærområdene som gjør en fantastisk innsats.
Porsgrunn Kommune og byens næringsdrivende har vært og er til uvurderlig innsats for oss. Uten en massiv støtte fra disse ville det vært svært vanskelig å gjennomføre dette store arrangementet.

BARNAS DAG I PORSGRUNN STØTTER NÆRMILJØET

Søk etter støtte til ditt lag eller forening til hjelpearbeid for barn og unge.

Søk støtte

Barnas Dag i Porsgrunn deler årlig ut flere hundre tusen kroner til ulike organisasjoners arbeid for barn og unge. I samarbeid med alle våre samarbeids partnere og sponsorer oppfordrer Barnas Dag ditt lag eller forening til å søke økonomisk støtte til hjelpearbeid for barn og unge i distriktet.

Søknaden må inneholde hvem som søker, hva støtten skal brukes til, gjerne litt spesifisert om dere kan det. I.h.t Barnas Dag sine vedtekter skal tildelinger gis direkte til barn og barneformål og vi kan derfor ikke innvilge søknader som skal dekke administrasjon. Når tiltaket som er omsøkt er avsluttet skal det sendes rapport over det gjennomførte tiltak sammen med en oversikt over hva støtten er brukt til.

Send søknad til
Barnas Dag i Porsgrunn
E-post: post@bdip.no
Søknadsfristen er 1. juni

Back To Top